Observatori de l'ètica comunicativa

La 2 Noticias es planta davant la censura

Posted in La2 by Ètica UOC on Novembre 2, 2015

Dia 14 d’octubre l’equip de La 2 Noticias no va signar el programa ja que per ordre del seu director d’informatius diaris, José Gilgado, es suprimí una notícia sobre el compromís dels partits en l’oposició amb el Manifiesto por la independencia y pluralidad informativa de CRTVE. Em vull centrar en l’anàlisi d’aquest fet en l’edició “especial” del noticiari sense crèdits finals (es pot veure aquí).

El manifest recorda que RTVE compleix un servei públic essencial reconegut en l’article 20 de la Constitució i la Llei 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal. Hem de pensar que la llibertat d’expressió i la d’informació són un element ineludible per a la conformació d’una opinió pública lliure -supòsit bàsic de l’estat democràtic de dret-.

El document remarca també que la llei, el Mandato Marco, el Manual d’Estil i l’Estatut d’Informació, obliguen a RTVE a garantir “(…) la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión”. Així mateix denuncia els nombrosos incompliments d’aquestes obligacions, amb casos de manipulació i males pràctiques que han estat reconegudes per organismes internacionals.

Finalment, demana el compromís de tots els partits polítics amb la independència de RTVE i la pluralitat informativa (i per això es proposa que l’elecció del president de CRTVE sigui per un mínim de majoria de 2/3 del Congrés). De fet la notícia “en discòrdia” deia que havien signat el manifest tots els partits excepte el PP i Unió (es poden consultar informacions al respecte aquí).

A tot això se li ha d’afegir que avui ha aparegut en premsa que el Consejo de Informativos TVE ha dictaminat, després d’analitzar i explicar els fets, que va haver censura en La 2 Noticias en aquest cas que estem tractant (font aquí).

Com era d’esperar, el que es demana en el manifest quedaria emmarcat en el codi deontològic de la FAPE. Però vull destacar que en l’article 2.8 del mateix es proclama que el periodista ha de reclamar:

  • “b) El deber y el derecho de oposición a cualquier intento evidente de monopolio u oligopolio informativo, que pueda impedir el pluralismo social y pollítico”.
  • “c) El deber y el derecho de participación en la empresa periodística, para que se garantice su libertad informativa de manera compatible con los derechos del medio informativo en que se exprese”.

És indubtable la bona praxi professional dels periodistes parant-se davant d’actes de censura.

Anuncis