Observatori de l'ètica comunicativa

“Més 3/24”, un programa d’anàlisi d’actualitat

Posted in 3/24, Televisió de Catalunya by Ètica UOC on Octubre 27, 2015

logo

El programa “Més 3/24” es presenta a la seva web com un espai de debat que vol confrontar idees i punts de vista sobre temes d’interès i d’actualitat en aquest temps en què Catalunya, en particular, i el món, en general, estan vivint moments de gran transformació. El condueix el periodista Xavier Graset.

La voluntat del programa és que Graset tingui l’ajuda dels millors especialistes i la presència dels protagonistes de l’actualitat, per buscar el contrast de parers, cada nit, en un marc de diàleg creatiu, però sense obviar l’enfrontament. Vol debatre per entendre la realitat dels temps que vivim.

L’estructura del programa sol ser la següent:

 • Presentació del sumari, per Xavier Graset
 • Capçalera del programa
 • Presentació del primer tema a tractar, que també serveix per presentar els tertulians
 • Debat del primer tema, que s’il·lustra amb vídeos de la notícia i de les declaracions dels protagonistes.
 • Entrevista a algun personatge rellevant de l’actualitat del dia. Prèviament s’emet un vídeo amb les notícies i declaracions relacionades amb aquest personatge.
 • Debat del segon tema, que s’il·lustra amb vídeos de la notícia i de les declaracions dels protagonistes. Sol ser més curt que el primer.
 • Repàs de l’actualitat del dia a través d’imatges acompanyades d’algun tema musical
 • Comiat
Graset

Xavier Graset, conductor de Més 3/24

El programa “Més 3/24″ s’emet de dilluns a dijous, de 22:00 a 23:00 h, dintre de la programació del canal 3/24. El 3/24 és el canal d’informació contínua (emet les 24 hores) dels serveis informatius de Televisió de Catalunya (TVC).

TVC pertany a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la qual agrupa el conjunt de mitjans audiovisuals públics de Catalunya, i té missió i funcions de servei públic. Per tant, a banda d’intentar assolir els objectius que s’ha fixat, el programa es regeix per la legislació, missió, principis ètics i el llibre d’estil de la CCMA.

Missió i principis de la CCMA

La missió i els principis de la CCMA són els que recull l’article 22 de la Llei de la CCMA. Es poden consultar de forma oberta a la seva web, i es poden resumir en els següents principis generals de la programació:

 1. Els principis inspiradors i les línies d’actuació de la programació de servei públic de la CCMA són, a més dels que estableix la legislació aplicable en matèria de comunicació audiovisual, els que fixen el Mandat marc i el contracte programa (el seu contingut està detallat a l’article 21 de la Llei de la CCMA).
 2. La programació de servei públic dels canals de la CCMA ha de ser plural per tractar de satisfer les necessitats del conjunt de la població. Tots els canals i els serveis considerats de servei públic són de lliure accés.
 3. La llengua institucional per prestar el servei públic de comunicació audiovisual de la CCMA és el català.

La corporació pública catalana es troba sota el radi d’acció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), l’autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya.

El CAC vetlla pel compliment de la normativa aplicable tant dels mitjans audiovisuals públics com privats. Els seus principis d’actuació són la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure concurrència al sector.

Recull dels mecanismes de regulació, autoregulació i arbitratge que afecten al programa

 • El Llibre d’estil de la CCMA. Recull de directrius i recomanacions que guien i orienten la feina de producció i difusió de continguts dels mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya. Recull els valors i principis de servei públic, compromís amb el país, qualitat de continguts i transparència i eficiència en la gestió.
 • Recomanacions del CAC. El CAC es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i també per la llei marc del sector, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 • L’Oficina de Defensa de l’Audiència. Recull i estudia totes les queixes dels usuaris.
 • El Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya (1992): declaració de principis de la professió periodística a Catalunya.
 • La Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FIC). És un òrgan d’arbitratge privat i independent. Té la finalitat de vetllar per l’acompliment dels principis d’ètica professional periodística continguts en el Codi deontològic.
 • La Llei 11/2007 d’11 d’octubre del 2007. Fixa els criteris per al compliment de la seva missió de servei públic com en els principis inspiradors i les línies d’actuació de la programació.
 • El Mandat marc del Sistema públic audiovisual català.
Anuncis

La 2 Noticias.

Posted in La2 by Ètica UOC on Octubre 25, 2015

La 2, antigament Segona Cadena o TVE-2, és el segon canal de Televisió Espanyola (TVE) que a la vegada pertany al servei públic anomenat Corporació Radiotelevisió Espanyola S.A. (CRTVE o RTVE). La 2 va començar a emetre l’1 de gener de 1965. La seva seu es troba a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En contraposició a La 1 -l’altre canal de TVE-, la seva programació està més centrada en desenvolupar un servei públic. Per tant, emet programes de contingut cultural, social i científic (documentals, pel·lícules clàssiques i de sèrie B, programes de divulgació científica i d’altres espais que es podrien qualificar com a “alternatius”). Té, aleshores, un caràcter més minoritari. Es podria dir que guarda un plantejament similar al de canals públics europeus com la BBC Two (Regne Unit).

En el nostre cas d’estudi, La 2 Noticias, té un enfocament i estil que el diferencien d’altres noticiaris (com els de La 1 i els dels canals generalistes). L’informatiu La 2 Noticias prioritza, com ja s’ha fet veure, les qüestions culturals, socials i científiques front a temes que ja tracten les altres cadenes (com per exemple el dia a dia dels esports). Aquest espai va començar a emetre el 7 de novembre de 1994 i, actualment, el podem veure a prop de les 00:00 hores. És dirigit des de setembre de 2013 per José Luis Regalado i el presenta la periodista Mara Torres. Finalment, per connectar amb el públic més jove té presència a les xarxes socials (Facebook), cosa que possibilita comentar el programa en directe. Té disponibles en línia els seus programes en aquest enllaç.

A Espanya, més o menys, tots els noticiaris tenen la següent estructura:

A) Capçalera.

B) Salutació dels presentadors.

C) Sumari / Titulars.

D) L’informatiu pròpiament dit.

E) Esports.

F) Els temps.

La 2 Noticias l’ha reduïda eliminant els punts E i F. Sol utilitzar una notícia de caire artístic per acomiadar el programa.

Des de l’1 de gener de 2010 TVE es finança a través de subvencions públiques i imposts directes (sobre operadors privats de televisió i telefonia). Això implica que ja no emet publicitat, encara que la llei de finançament de RTVE permet en el seu article 7 algunes excepcions.

Per analitzar aquest programa disposo dels següents referents:

Observant el programa durant les següents setmanes intentaré esbrinar l’adequació del mateix al Codi deontològic de la FAPE i al Manual d’estil de RTVE.

Definit tot això, anem per feina!